เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

RC ให้บริการเสาเข็มพร้อมตอกทุกขนาด โดยขนาดเสาเข็มมาตรฐานดังนี้

Section ขนาด(m.xm.) ความยาว(m.) Safe Load(Ton)
สี่เหลียมตัน 0.15x0.15 6 5-15
สี่เหลียมตัน 0.18x0.18 8 15-20
สี่เหลียมตัน 0.22x0.22 12 20-25
สี่เหลียมตัน 0.26x0.26 12 30-35
สี่เหลียมตัน 0.30x0.30 15 40-60
สี่เหลียมตัน 0.35x0.35 15 50-70
สี่เหลียมตัน 0.40x0.40 15 70-90
สี่เหลียมตัน 0.525x0.525 15 120
สี่เหลียมตัน 0.65x0.65 15 150
ไอ 0.15x0.15 4 1-5
ไอ 0.22x0.22 12 15-20
ไอ 0.26x0.26 12 25-30
ไอ 0.30x0.30 15 40-50
ไอ 0.35x0.35 15 50-60

 ฝ่ายขายและบริการ TEL. 089-711-5101, 094-290-7186

 

Visitors: 41,043