เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

RC ให้บริการเสาเข็มพร้อมตอกทุกขนาด โดยขนาดเสาเข็มมาตรฐานดังนี้

-เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15, 0.18, 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45,

  0.525 m.

-เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง 0.525, 0.65 m.

-เสาเข็มรูปตัวไอ

-เสาเข็มหกเหลี่ยมก



 

Visitors: 38,434