กำแพงกันดิน

RC ขอเสนอระบบกำแพงกันดิน Type "L" เหมาะกับดินถมตั้งแต่ 0.70, 1.05, 1.40, 1.75, 2.10 เมตร

เราบริการครอบคลุมดังนี้
-บริการออกแบบระบบกำแพงกันดิน (ข้อมูลดินจัดเตรียมโดยลูกค้่า)
-ผลิตชิ้นส่วนกำแพงกันดิน
-บริการติดตั้งกำแพงกันดิน

กำแพงกันดินระบบนี้ ช่วยให้ปัญหาการตอกเสาไม่ได้ดิ่ง เนื่องจากไม่ใช้วิธีการติกเสาเข็ม ที่คุมดิ่งได้ยากสนใจติดต่อฝ่ายวิศวกรรม 081-950-0783