กำแพงกันดิน

RC ขอเสนอระบบกำแพงกันดิน Type "L" เหมาะกับดินถมตั้งแต่ 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร

เราบริการครอบคลุมดังนี้
-บริการออกแบบระบบกำแพงกันดิน (ข้อมูลดินจัดเตรียมโดยลูกค้า)
-ผลิตชิ้นส่วนกำแพงกันดิน
-บริการติดตั้งกำแพงกันดิน

กำแพงกันดินระบบนี้ ช่วยงานรวดเร็วขึ้น และมั่นใจความแข็งแรงของงานกันดินได้มากกว่าระบบเดิมสนใจติดต่อฝ่ายวิศวกรรม 081-950-0783