เสารั้วลวดหนาม

                        คุณสมบัติ เสารั้วลวดหนาม

  Length

    (m)

  Weigth

    (kg)

   Setion

   Area

  (cm^2)

  Perimeter

     (cm)

 

  PC.Wire

No.of Hole

  @0.20m

     2.00

   23.50

     52.5

       29

    2 – Ø4

       8

Visitors: 38,434