เสารั้วลวดหนาม

คุณสมบัติ เสารั้วลวดหนาม หน้า 3 นิ้ว

  Length

    (m)

  Weigth

    (kg)

   Setion

   Area

  (cm^2)

  Perimeter

     (cm)

 

  PC.Wire

No.of Hole

  @0.20m

2.00

   27

52.5

29

2- dia.4 mm.

8

2.50

34

52.5

29

2- dia.4 mm.

10 ฝ่ายขายและบริการ TEL. 089-711-5101, 094-290-7186
Visitors: 42,985