ขอบฟุตบาท

คุณสมบัติของขอบฟุตบาท

    องค์ประกอบของบล็อกประสานปูพื้น
ที่ช่วยให้การทำงานดำเนินได้อย่างง่ายดาย
และลวดเร็ว  อีกทั้งช่วยบังคับให้บล็อก
ยึดเกาะระหว่างกันอย่างมันคงเมื่อ
ต้องรับน้ำหนักและช่วยกันทรายที่รอง
อยู่ใต้บล็อกไม่ให้ลื่นไหลออกด้านข้าง
ป้องกันให้พื้นราบ เรียบเสมอ ตลอดการใช้งา
Visitors: 38,434