ผนังสำเร็จรูป

 การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในบ้านเรา แบ่งออกเป็นสองแบบคร่าวๆ แบบแรกเป็นแบบที่ยังมีโครงสร้างเสาและคานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเทกับที่หรือเป็นเหล็ก ส่วนที่เป็นวัสดุหล่อสำเร็จจะเป็นเพียงผนังและพื้นอาคารเท่านั้น เช่น ที่ใช้กับห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน แบบที่สองเป็นเบบที่โครงสร้างทั้งหมดเป็นวัสดุหล่อสำเร็จ บ้านหรืออาคารประเภทนี้จะไม่มีเสาเลยแต่จะใช้ผนังหล่อสำเร็จนั้นเป็นตัวรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว การก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 เดือน ในขณะที่ถ้าเป็นระบบเก่า บ้านขนาดเดียวกันอาจใช้เวลาเกือบ 1 ปี รวมทั้งจะได้พื้นผิวที่เรียบร้อยกว่าเพราะสามารถควบคุมคุณภาพการทำงานได้

Visitors: 38,434