พื้น Hollow Core Slab

 

แผ่นพื้น Hollow Core Slab มอก.

เป็นแผ่นพื้นที่ตอบโจทย์การใช้งานที่สามารถใช้กับช่วงระยะเสา ตั้งแต่ 3.00 - 12.00 เมตร โดยที่ยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้เหมาะสมตามการใช้งานอาคาร และยังแก้ปัญหาเรื่องแรงงานในปัจจุบันคือ ไม่ต้องเสียเวลาตีค้ำยันกลางแผ่นพื้นอีกต่อไป

ข้อดีของ Hollow Core Slab
1.ไม่ต้องตีค้ำยัน หมดปัญหาเรื่องปลวก สบายใจเรื่องแรงงาน

2.กันเสียงและอุณหภูมิได้ดีมาก เนื่องจากมีรูกลาง
3.แผ่นพื้นได้มาตรฐาน ผลิตด้วยเทคโนโลยี Slipformer

ฝ่ายขายและบริการ TEL. 089-711-5101, 094-290-7186  • Hollow Core Slab หนา 0.07 กว้าง 0.35 เมตร

  • ตารางแสดงการรับน้ำหนักบรรทุก Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Wire Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(...

  • Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Wire Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(m.) + No Concrete Topping (M...

  • Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Wire Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(m.) + No Concrete Topping (M...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Wire Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(m.) + No Concrete Topping (M...

  • Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Strand Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(m.) + No Concrete Topping ...

  • Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Strand Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(m.) + No Concrete Topping ...

  • Braking น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (กก./ม2) บนช่วงพาดแผ่นพื้น (ม.) +ไม่เทคอนกรีตทับหน้า PC. Strand Moment Safe Live Load (kg./m.2) For Each Simple Span(m.) + No Concrete Topping ...
Visitors: 84,889