คานสะพาน

คานสะพาน พื้นสะพาน (Girder) 

ตามมาตรฐานกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, หรือตามแบบลูกค้า

ผลิตทุกรูปแบบอาทิ
- Plank Girder 5.00 - 12.00 เมตร
- Box Girder 15.00 - 20.00
- I Girder 20.00 - 30.00
- Multibeam
- คานสะพานคนข้ามถนน

เราผลิตได้ทั้งระบบ Pre และ Post Tension

ฝ่ายขายและบริการ TEL. 089-711-5101, 094-290-7186กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 93,507