เสาเข็ม มหาสารคาม พร้อมตอก สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

 เสาเข็ม คอนกรีต มอก. พร้อมตอกเสาเข็ม มหาสารคาม

ฝ่ายขาย TEL. 094-775-5143

 

 

  

ประสบการณ์ 

ร้อยเอ็ดคอนกรีต มีประสบการณ์ด้านเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ยาวนานกว่า 24 ปี

 

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตสูง เรามีโรงงานในภาคอีสาน 2 โรง พร้อมรับทั้งโครงการเสาเข็มเล็ก และใหญ่

 

เสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มราคาโรงงาน พร้อมตอก ร้อยเอ็ด 

ผลิต ขาย จำหน่าย เสาเข็ม ร้อยเอ็ด พร้อมจัดทำรายการคำนวณ

เสาเข็ม ราคาเสาเข็ม ทุกสเปค มอก. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือตามแบบลูกค้า

เสาเข็ม พร้อมวางหมุด ตอกเสาเข็ม นับ Blow count

เสาเข็มทุกขนาด มั่นใจประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143 

 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x8.00 ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x8.00 ม. (มอก.) = 84 ต้น
  ส่งที่หน้างาน หมู่บ้านอ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x8.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x8.00ม. (มอก.) = 64 ต้น

  ส่งที่หน้างาน หมู่บ้านจัดสรร อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.26x0.26x7.00ม. (รง.)(4-DB16x3.50ม.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.26x0.26x7.00ม. (รง.)(4-DB16x3.50ม.) = 8 ต้น
  เสาเข็มตัวไอ 0.26x0.26x5.50ม. (รง.)(4-DB12x3.00ม.) = 8 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x2.50ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x2.50ม. (รง.) = 201 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x9.00 ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x9.00 ม. (มอก.) = 46 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.) = 19 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x4.00 ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x4.00 ม. (รง.) = 31 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 28 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ศาลากลางบ้านหนองแวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 30 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.) = 80 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x2.50 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x2.50 ม.(มอก.) = 228 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00ม. (มอก.) = 17 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x6.00ม. (รง.) = 20 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x3.00ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x3.00ม. (รง.) = 200 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.15x0.15x3.00 ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.15x0.15x3.00 ม. (มอก.) = 36 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ประปา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.) = 25 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x8.00ม. (6-DB16x3.00ม.)(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x8.00ม. (6-DB16x3.00ม.)(มอก.) = 66 ต้น

  ส่งที่หน้างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x9.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x9.00 ม.(มอก.) = 24 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.) = 36 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.) = 15 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.) = 78 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x8.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x8.00 ม.(รง.) = 90 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(มอก.) = 40 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x10.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x10.00ม. (รง.) = 24 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านแพง ม.9 ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x7.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x7.00ม. (มอก.) = 24 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18X0.18x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18X0.18x6.00ม. (รง.) = 24 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x8.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x8.00 ม.(มอก.) = 162 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ขนส่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x2.50ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x2.50ม. (รง.) = 201 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00ม. (มอก.) = 89 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x7.00 ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x7.00 ม. (มอก.) = 153 ต้น

  ส่งที่หน้างาน โครงการบ้านแสนศิริ บ้านโนนม่วง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x2.50 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x2.50 ม.(มอก.) = 160 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x5.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x5.00 ม.(รง.) = 110 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ซ.เจริญทรัพย์2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
Visitors: 240,022