เสาเข็ม ยโสธร พร้อมตอก สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

  เสาเข็ม คอนกรีต มอก. พร้อมตอกเสาเข็ม ยโสธร

ฝ่ายขาย TEL. 094-775-5143

 

 

  

ประสบการณ์ 

ร้อยเอ็ดคอนกรีต มีประสบการณ์ด้านเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ยาวนานกว่า 24 ปี

 

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตสูง เรามีโรงงานในภาคอีสาน 2 โรง พร้อมรับทั้งโครงการเสาเข็มเล็ก และใหญ่

 

เสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มราคาโรงงาน พร้อมตอก ร้อยเอ็ด 

ผลิต ขาย จำหน่าย เสาเข็ม ร้อยเอ็ด พร้อมจัดทำรายการคำนวณ

เสาเข็ม ราคาเสาเข็ม ทุกสเปค มอก. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือตามแบบลูกค้า

เสาเข็ม พร้อมวางหมุด ตอกเสาเข็ม นับ Blow count

เสาเข็มทุกขนาด มั่นใจประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143 

 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x3.50 ม. (4-4มม.) (3-DB12x2.50 ม.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x3.50 ม. (4-4มม.) (3-DB12x2.50 ม.) = 259 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x4.00 ม. (4-4มม.) (3-DB12x2.50 ม.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x4.00 ม. (4-4มม.) (3-DB12x2.50 ม.) = 52 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 20 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.30x0.30x5.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.30x0.30x5.00 ม.(มอก.) = 32 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x4.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x4.00 ม.(รง.) = 21 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x6.00 ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x6.00 ม. (มอก.) = 65 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00 ม.(8-4 ) (3-DB12x6.00 ม.) ปลายแหลม

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00 ม.(8-4 ) (3-DB12x6.00 ม.) ปลายแหลม = 57 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.) = 490 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 30 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x5.00 ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x5.00 ม. (รง.) = 120 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.) = 80 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม. (รง.) = 18 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม. (รง.) = 17 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 15 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x7.00 ม. (8-4 ) (3-DB12x7.00 ม.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x7.00 ม. (8-4 ) (3-DB12x7.00 ม.) = 10 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • สาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.18x0.18x5.00 ม. ( รง )

  สาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.18x0.18x5.00 ม. ( รง ) = 50 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.) = 16 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00ม. (มอก.) = 20 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.) = 12 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(รง.) = 76 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x4.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x4.00ม. (มอก.) = 42 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x7.00ม. (มอก.)(6-DB12x7.00ม.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x7.00ม. (มอก.)(6-DB12x7.00ม.) = 20 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x8.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x8.00 ม.(มอก.) = 16 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อบต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x7.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x7.00ม. (รง.) = 36 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x12.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x12.00ม. (มอก.) = 12 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00ม. (มอก.) = 49 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(มอก.) = 36 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.โนนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x2.50 ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x2.50 ม.(รง.) = 89 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x6.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x6.00 ม.(มอก.) = 17 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x3.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x3.00 ม.(รง.) = 49 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านแย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x5.00 ม.(รง.) = 98 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านแย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x10.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x10.00 ม.(มอก.) = 75 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00 ม.(มอก.) = 20 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x8.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x8.00 ม.(รง.) = 46 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
Visitors: 241,019