เสาเข็ม กาฬสินธุ์ พร้อมตอก สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

 เสาเข็ม คอนกรีต มอก. พร้อมตอกเสาเข็ม กาฬสินธุ์

ฝ่ายขาย TEL. 094-775-5143

 

 

  

ประสบการณ์ 

ร้อยเอ็ดคอนกรีต มีประสบการณ์ด้านเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ยาวนานกว่า 24 ปี

 

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตสูง เรามีโรงงานในภาคอีสาน 2 โรง พร้อมรับทั้งโครงการเสาเข็มเล็ก และใหญ่

 

เสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มราคาโรงงาน พร้อมตอก ร้อยเอ็ด 

ผลิต ขาย จำหน่าย เสาเข็ม ร้อยเอ็ด พร้อมจัดทำรายการคำนวณ

เสาเข็ม ราคาเสาเข็ม ทุกสเปค มอก. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือตามแบบลูกค้า

เสาเข็ม พร้อมวางหมุด ตอกเสาเข็ม นับ Blow count

เสาเข็มทุกขนาด มั่นใจประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

 ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143

 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.) = 700 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x6.00ม. (รง.) = 35 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x8.00 ม.(มอก.), เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x4.00 ม.(มอก)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x8.00 ม.(มอก.) = 17 ต้น
  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x4.00 ม.(มอก) = 4 ต้น

  ส่งที่หน้างาน กฟย.อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00ม.(รง.) = 22 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ 0.30x0.30x9.00ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.30x0.30x9.00ม.(รง.) = 120 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ0.22x0.22x4.00 ม. (มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ0.22x0.22x4.00 ม. (มอก.) = 61 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00 ม.(รง.) = 23 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x3.00ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x3.00ม. (รง.) = 115 ต้น

  ส่งที่หน้างาน เทศบาลตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (มอก.) = 60 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40x10.00ม. (8-DB25x3.00ม.)(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40x10.00ม. (8-DB25x3.00ม.)(มอก.) = 20 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองอิบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00 ม.(รง..)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00 ม.(รง..) = 100 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40x8.00 ม.(Spec ทช.)(8-DB25x3.00ม.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40x8.00 ม.(Spec ทช.)(8-DB25x3.00ม.) = 24 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)(4-DB12x2.00ม.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)(4-DB12x2.00ม.) = 70 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
 • เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)(4-DB12x2.00ม.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)(4-DB12x2.00ม.) = 70 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x8.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x8.00 ม.(รง.) = 14 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 16 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 3 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม.(รง.) = 230 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x7.00ม. (มอก.)(6-DB12x7.00ม.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x7.00ม. (มอก.)(6-DB12x7.00ม.) = 45 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00 ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x5.00 ม. (รง.) = 76 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x3.00 ม.(มอก.) (4-DB12x2.00 ม.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x3.00 ม.(มอก.) (4-DB12x2.00 ม.) = 28 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม.(รง.) = 12 ต้น
  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.(รง.) = 5 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x6.00 ม. (รง.) = 21 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00ม. (รง.) = 18 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x3.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x3.00 ม.(มอก.) = 50 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ 0.26x0.26x4.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.26x0.26x4.00 ม.(รง.) = 50 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x2.50ม. (รง.)

  เสาเข็มตัวไอ 0.18x0.18x2.50ม. (รง.) = 53 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x6.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x6.00 ม.(มอก.) = 180 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ตึกจุฬาภรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x6.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x6.00 ม.(มอก.) = 180 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ตึกจุฬาภรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6.00 ม.(รง.) = 30 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x6.00 ม.(รง.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x6.00 ม.(รง.) = 17 ต้น
  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x4.00 ม.(รง.) = 4 ต้น

  ส่งที่หน้างาน ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00 ม.(มอก.)

  เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x9.00 ม.(มอก.) = 60 ต้น

  ส่งที่หน้างาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
Visitors: 240,025