แผ่นพื้นตัน ร้อยเอ็ด สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

แผ่นพื้นตัน มอก.

เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย และอาคารขนาดเล็ก ใช้กับช่วงความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4.50 ม. 

Specification
 • ขนาดหนา 5 ซม.  กว้าง 35 ซม.
 • ผลิตลวด PC Wire 4 mm. จำนวน 4 - 7 เส้น
 • คำนวณความสามารถรับน้ำหนักตาม ACI.318-99 ส่วน Load factor สำหรับ DL,LL ใช้ 1.4 , 1.7 ตามลำดับ
 • ผิวท้องเรียบ ผิวบนหยาบ

การสั่งซื้อ

 • แจ้งความยาว จำนวนแผ่น จำนวนเหล็กเสริม สถานที่ส่ง 
 • หรือส่งแบบเราถอดแบบ ประเมินจำนวนแผ่น และเหล็กเสริมฟรี

    ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...
 
 
 

การใช้งาน

 • ปรับระดับหลังคานด้วยปูนทราย ให้ได้ระดับ
 • ค้ำยันแผ่นพื้นก่อนติดตั้งติดตั้งแผ่นพื้นตามแบบ
  • พื้นยาว 1.50 - 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 1 จุด
  • พื้นยาวมากกว่า 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 2 จุด
 • ตรวจรอยร้าวด้วยการฉีดน้ำ (บางกรณีต้องเปลี่ยนแผ่น/บางกรณีสามารถใช้งานต่อได้ โปรดปรึกษาวิศวกร)
 • วางตะแกรงเหล็ก RB6@0.20 เมตร หรือ WireMesh 4mm.@0.20 เมตร
 • ติดตั้งเหล็กเสริมกันร้าวพิเศษอื่นๆ ตามแบบโครงสร้างกำหนด
 • เทคอนกรีตทับหน้าหนาอย่างน้อย 5 ซม. กำลังอัด 240 ksc.(Cube) ที่ 28 วัน
 • ปลดค้ำยันออก เมื่อคอนกรีตทับหน้ามีกำลังอัดอย่างน้อย 192 ksc.(Cube)

 

       ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

พื้นที่ให้บริการครอบคลุมภาคอีสานทุกจังหวัด

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสาคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรัสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์

 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.10ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.10ม.(7-4มม.) = 32 แผ่น

  ส่งที่ หน้างานอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 1,000 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.) = 68 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน โรงเรียนบ้านจานเตย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.25ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.25ม.(5-4มม.) = 84 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านกุดเรือ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.40ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.40ม.(5-4มม.) = 92 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน กรมที่ดิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.) = 89 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(5-4มม.) = 65 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 35 แผ่น
  เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x4.00ม. (รง.) = 6 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองเทา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.20ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.20ม.(4-4มม.) = 26 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(4-4มม.) = 228 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.) = 62 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองจาน ม.12 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.80ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.80ม.(5-4มม.) = 400 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.) = 58 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.80ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.80ม.(5-4มม.) = 55 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.95ม.(7-4มม.) = 210 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองนาสร้าง(แถวบิ๊กซี) ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.45ม.(5-4มม.) = 270 แผ่น


  ส่งที่หน้างาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.) = 87 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 180 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน วัดหนองขุ่น ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 65 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.95ม.(7-4มม.) = 65 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 45 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านบ่อแกน้อย ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.) = 41 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านยางกลาง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.00ม.(7-4มม.) = 55 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน วัดสว่างคงคา บ้านนางาม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.) = 85 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.45ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.45ม.(4-4มม.) = 160 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 120 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านแห่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x ยาวไม่เกิน 3.05ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x ยาวไม่เกิน 3.05ม.(5-4มม.) = 40 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน หลังโรงเรียนดงประเสริฐ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.10ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.10ม.(5-4มม.) = 60 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านทรายขาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.) = 220 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองนาสร้าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 1900 มม. (5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 1900 มม. (5-4 มม.) = 51 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.90ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.90ม.(5-4มม.) = 56 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านก้างปลา ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.25ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.25ม.(5-4มม.) = 69 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านท่าเสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 3100 มม. (6-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 3100 มม. (6-4 มม.) = 50 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 2000 มม. (5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 2000 มม. (5-4 มม.) = 78 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(7-4มม.) = 115 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองไหล อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน50x350 ยาวไม่เกิน 3500 มม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตัน50x350 ยาวไม่เกิน 3500 มม.(5-4มม.) = 52 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 50x350x ยาวไม่เกิน 4400 มม. (7-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 50x350x ยาวไม่เกิน 4400 มม. (7-4 มม.) = 65 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.) = 200 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.) = 75 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านโนนเหลี่ยม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 55 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.) = 72 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.) = 150 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.90ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.90ม.(5-4มม.) = 138 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.00ม.(5-4มม.) = 111 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านสะอาด ต.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.90ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.90ม.(5-4มม.) = 133 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านดงสว่าง ต.ศรีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.40ม.(7-4มม.) +shear key

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.40ม.(7-4มม.) +shear key = 123 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.) = 59 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านเกษตร อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.55ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.55ม.(7-4มม.) = 94 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านก่อ ต.ศรีสมเด็จอ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(7-4มม.) = 71 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 150 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.45ม.(7-4มม.) = 124 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านฝั่งแดง ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.50 ม.(4-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.50 ม.(4-4 มม.) = 20 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00 ม.(5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00 ม.(5-4 มม.) = 87 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.00 ม.(5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.00 ม.(5-4 มม.) = 36 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 78 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองหงษ์ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.) = 64 แผ่น

  ส่งที่หน้า บ้านโนนหาด ม.10 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 62 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.50ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.50ม.(7-4มม.) = 20 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.90ม.(7-4มม.) +shear key

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.90ม.(7-4มม.) +shear key = 180 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.) = 77 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านเทอดไทย ม.1 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.) = 77 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านโนนแพง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.) = 50 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหัวฝาย ต.เมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 110 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านท่าเสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 110 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านท่าเสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.30ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.30ม.(5-4มม.) = 175 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 69 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.45ม.(7-4มม.) = 69 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.) = 77 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหัวฝาย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 120 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน วัดหนองขุ่น ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(7-4มม.) = 81 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.50 ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.50 ม.(4-4มม.) = 109 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 20 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านปากบุ่ง ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.) = 133 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านสะอาดสมบูรณ์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.) = 39 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.บ้านเขื่อง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.40ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.40ม.(4-4มม.) = 52 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ซอยอาร์ซี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.20ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.20ม.(5-4มม.) = 90 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองฟ้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.) = 151 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านเหล่าเรือ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 420 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านกะยอม ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 80 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.) = 66 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านฝั่งแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Visitors: 235,026