แผ่นพื้นตัน มหาสารคาม สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

แผ่นพื้นตัน มอก.

เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย และอาคารขนาดเล็ก ใช้กับช่วงความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4.50 ม. 

Specification
 • ขนาดหนา 5 ซม.  กว้าง 35 ซม.
 • ผลิตลวด PC Wire 4 mm. จำนวน 4 - 7 เส้น
 • คำนวณความสามารถรับน้ำหนักตาม ACI.318-99 ส่วน Load factor สำหรับ DL,LL ใช้ 1.4 , 1.7 ตามลำดับ
 • ผิวท้องเรียบ ผิวบนหยาบ

การสั่งซื้อ

 • แจ้งความยาว จำนวนแผ่น จำนวนเหล็กเสริม สถานที่ส่ง 
 • หรือส่งแบบเราถอดแบบ ประเมินจำนวนแผ่น และเหล็กเสริมฟรี

     ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 
 
 

การใช้งาน

 • ปรับระดับหลังคานด้วยปูนทราย ให้ได้ระดับ
 • ค้ำยันแผ่นพื้นก่อนติดตั้งติดตั้งแผ่นพื้นตามแบบ
  • พื้นยาว 1.50 - 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 1 จุด
  • พื้นยาวมากกว่า 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 2 จุด
 • ตรวจรอยร้าวด้วยการฉีดน้ำ (บางกรณีต้องเปลี่ยนแผ่น/บางกรณีสามารถใช้งานต่อได้ โปรดปรึกษาวิศวกร)
 • วางตะแกรงเหล็ก RB6@0.20 เมตร หรือ WireMesh 4mm.@0.20 เมตร
 • ติดตั้งเหล็กเสริมกันร้าวพิเศษอื่นๆ ตามแบบโครงสร้างกำหนด
 • เทคอนกรีตทับหน้าหนาอย่างน้อย 5 ซม. กำลังอัด 240 ksc.(Cube) ที่ 28 วัน
 • ปลดค้ำยันออก เมื่อคอนกรีตทับหน้ามีกำลังอัดอย่างน้อย 192 ksc.(Cube)

     

     ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

พื้นที่ให้บริการครอบคลุมภาคอีสานทุกจังหวัด

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสาคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรัสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์

 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.) = 90 แผ่น

  ส่งที่ หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(6-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(6-4มม.) = 520 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 185 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.90ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.90ม.(5-4มม.) = 90 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(5-4มม.) = 60 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x ยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x ยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 60 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.45ม.(7-4มม.) = 106 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(5-4มม.) = 72 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.40ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.40ม.(5-4มม.) = 102 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.) = 94 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองอีตื้อ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 64 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.) = 59 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50 ม.(5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50 ม.(5-4 มม.) = 88 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 37 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.) = 66 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(7-4มม.) = 58 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.70ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.70ม.(5-4มม.) = 113 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.95ม.(7-4มม.) = 215 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 2.95ม.(5-4มม.) = 123 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองแสน ม.3 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 114 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Visitors: 240,024