แผ่นพื้นตัน ยโสธร สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

แผ่นพื้นตัน มอก.

เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย และอาคารขนาดเล็ก ใช้กับช่วงความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4.50 ม. 

Specification
 • ขนาดหนา 5 ซม.  กว้าง 35 ซม.
 • ผลิตลวด PC Wire 4 mm. จำนวน 4 - 7 เส้น
 • คำนวณความสามารถรับน้ำหนักตาม ACI.318-99 ส่วน Load factor สำหรับ DL,LL ใช้ 1.4 , 1.7 ตามลำดับ
 • ผิวท้องเรียบ ผิวบนหยาบ

การสั่งซื้อ

 • แจ้งความยาว จำนวนแผ่น จำนวนเหล็กเสริม สถานที่ส่ง 
 • หรือส่งแบบเราถอดแบบ ประเมินจำนวนแผ่น และเหล็กเสริมฟรี

     ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 
 
 

การใช้งาน

 • ปรับระดับหลังคานด้วยปูนทราย ให้ได้ระดับ
 • ค้ำยันแผ่นพื้นก่อนติดตั้งติดตั้งแผ่นพื้นตามแบบ
  • พื้นยาว 1.50 - 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 1 จุด
  • พื้นยาวมากกว่า 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 2 จุด
 • ตรวจรอยร้าวด้วยการฉีดน้ำ (บางกรณีต้องเปลี่ยนแผ่น/บางกรณีสามารถใช้งานต่อได้ โปรดปรึกษาวิศวกร)
 • วางตะแกรงเหล็ก RB6@0.20 เมตร หรือ WireMesh 4mm.@0.20 เมตร
 • ติดตั้งเหล็กเสริมกันร้าวพิเศษอื่นๆ ตามแบบโครงสร้างกำหนด
 • เทคอนกรีตทับหน้าหนาอย่างน้อย 5 ซม. กำลังอัด 240 ksc.(Cube) ที่ 28 วัน
 • ปลดค้ำยันออก เมื่อคอนกรีตทับหน้ามีกำลังอัดอย่างน้อย 192 ksc.(Cube)

 

     ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

พื้นที่ให้บริการครอบคลุมภาคอีสานทุกจังหวัด

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสาคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรัสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์

 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.00ม.(5-4มม.) = 260 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน โรงเรียนบ้านโนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธ
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.) = 600 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านโนนประทาย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.45ม.(7-4มม.) = 126 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.00ม.(5-4มม.) = 225 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.30ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.30ม.(5-4มม.) = 98 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.15ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.15ม.(5-4มม.) = 111 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน แฟลต 8 หน่วย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 152 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน หนองน้อย เทศบาลตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.50ม.(5-4มม.) = 180 แผ่น
  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.00ม.(5-4มม.) = 250 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน4.00 ม.(5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน4.00 ม.(5-4 มม.) = 171 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ซีพีทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 50 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.50ม.(5-4มม.) = 72 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 180 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.45ม.(7-4มม.) = 170 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 90 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.75ม.(4-4มม.)(LL200)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.75ม.(4-4มม.)(LL200) = 150 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 63 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(4-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองบัว ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.) = 77 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 81 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(5-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.30ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.30ม.(7-4มม.) = 60 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.) = 117 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านคุณปุ๋ม ซอยร้านเจ้าพระยาถ่ายภาพ อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(7-4มม.) = 98 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองผือน้อย ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.) = 89 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านโคกสว่าง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.45ม.(4-7มม.)(RB6@0.25m.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.45ม.(4-7มม.)(RB6@0.25m.) = 2,844 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 84 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.) = 358 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x1.60 ม.(5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x1.60 ม.(5-4 มม.) = 20 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านพ่อส่วย บ้านคำม่วง ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.) = 71 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x4.00ม.(7-4มม.) = 186 แผ่น

  ส่งที่หน้า ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.20ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.20ม.(5-4มม.) = 120 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.) = 74 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.95ม.(7-4มม.) = 550 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.95ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.95ม.(7-4มม.) = 71 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(6-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(6-4มม.) = 86 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.95ม.(5-4มม.) = 61 ต้น

  ส่งที่หน้างาน บ้านคำผักหนาม ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.20ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.20ม.(5-4มม.) = 160 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
Visitors: 241,023