ท่อระบายน้ำกลม ชนิดปากลิ้นราง, บ่อพัก, รางระบายน้ำรูปตัวยู สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

ท่อระบายน้ำกลม ท่อคอนกรีตอัดแรง ท่อปากลิ้นราง
ฝ่ายขาย TEL. 089-711-5101

 - ผลิตท่อยาวมาตรฐาน 1.00 เมตร ขนาด 0.30 - 1.50 เมตร

 - สำหรับงานระบายน้ำ 

 - ผลิตด้วยระบบอัดและเขย่า

 

 บ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำกลม
ฝ่ายขาย TEL. 089-711-5101

 คลิ๊กดาวน์โหลดเพื่อดูแบบบ่อพัก

รางระบายน้ำรูปตัวยู

Visitors: 141,357