ท่อระบายน้ำกลม ชนิดปากลิ้นราง, บ่อพัก, รางระบายน้ำรูปตัวยู  สายด่วน 081-950-0783

ท่อระบายน้ำกลม ท่อคอนกรีตอัดแรง ท่อปากลิ้นราง
ฝ่ายขาย TEL. 089-711-5101

 - ผลิตท่อยาวมาตรฐาน 1.00 เมตร ขนาด 0.30 - 1.50 เมตร

 - สำหรับงานระบายน้ำ 

 - ผลิตด้วยระบบอัดและเขย่า

 

 บ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำกลม
ฝ่ายขาย TEL. 089-711-5101

 คลิ๊กดาวน์โหลกเพื่อดูแบบบ่อพัก

รางระบายน้ำรูปตัวยู

Visitors: 84,891