ท่อระบายน้ำแบบกลม

ท่อระบายน้ำกลม ท่อคอนกรีตอัดแรง ท่อปากลิ้นราง
ฝ่ายขาย TEL. 089-711-5101

 - ผลิตท่อยาวมาตรฐาน 1.00 เมตร ขนาด 0.30 - 1.50 เมตร

 - สำหรับงานระบายน้ำ 

 - ผลิตด้วยระบบอัดและเขย่า

 


Visitors: 141,360