ท่อระบายน้ำแบบกลม

ท่อระบายน้ำกลม ท่อคอนกรีตอัดแรง ท่อปากลิ้นราง
...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 

 - ผลิตท่อยาวมาตรฐาน 1.00 เมตร ขนาด 0.30 - 1.50 เมตร

 - สำหรับงานระบายน้ำ 

 - ผลิตด้วยระบบอัดและเขย่า

               

                                                                                               ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 

 

 

Visitors: 240,024