ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม Box Culvert  สายด่วน 081-950-0783

ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.

- TIS.1164-2559 สำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า

- TIS.1166-2559 สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุ กม. ระหว่าง 0.60-3.00 เมตร

 

 

...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

Visitors: 240,025