ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม Box Culvert  สายด่วน 081-950-0783

ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.

TIS.1164-2559 สำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า

TIS.1166-2559 สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุ กม. ระหว่าง 0.60-3.00 เมตร

 

 

Visitors: 141,356