กำแพงกันดิน ร้อยเอ็ด สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

RC ขอเสนอระบบกำแพงกันดิน Type "L" เหมาะกับดินถมตั้งแต่ 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 เมตร

กำแพงกันดินรูปตัวแอล เป็นกำแพงหล่อสำเร็จเป็นชิ้นพร้อมติดตั้ง มีความสูงตั้งแต่ 0.50 - 3.00 เมตร
ความยาวต่อท่อน 1.50 - 3.00 ขึ้นกับความสูงของดินถม

กำแพงกันดินระบบนี้ ช่วยงานรวดเร็วขึ้น และมั่นใจความแข็งแรงของงานกันดินได้มากกว่าระบบเดิม

 

...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

  • กำแพงกันดินตัวแอลสูง1.50ม. ยาว 3.00ม.

    กำแพงกันดินตัวแอลสูง1.50ม. ยาว 3.00ม. = 12 ท่อน

    ส่งที่หน้างาน แถวค่ายโสกเชือก ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
Visitors: 241,021