โพสเทนชั่น ศรีสะเกษ สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

RC โพสเทนชั่น

1.พื้นระบบโพสเทนชั่น (Post tensioned Slab)

-เหมาะสำหรับอาคารที่มีช่วงเสา 6 เมตรขึ้นไป

-ก่อสร้างรวดเร็ว 7-14 วันต่อชั้น ติดตั้งแบบง่าย

-บริการครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบพื้นโพสเทนชั่น และติดตั้ง ณ หน่วยงาน

 

2.ระบบโพสเทนชั่นสำหรับงานคานสะพาน (Multistrand)

-จำหน่ายระบบโพสเทนชั่นสำหรับคานสะพาน อาทิ Anchorage for 7-19 strand

-บริการดึงลวดอัดแรง ด้วยเครื่องดึงขนาด 250, 500 ตัน

-บริการอัดน้ำปูน

 

...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

Visitors: 241,025