คานสะพาน นครพนม สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

คานสะพาน พื้นสะพาน (Girder) 

ตามมาตรฐานกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, หรือตามแบบลูกค้า

ผลิตทุกรูปแบบอาทิ
- Plank Girder 5.00 - 12.00 เมตร
- Box Girder 15.00 - 20.00 เมตร
- I Girder 20.00 - 30.00 เมตร
- Multibeam
- คานสะพานคนข้ามถนน

เราผลิตได้ทั้งระบบ Pre และ Post Tension

ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143

 • Plank Girder 0.19x0.99xยาวไม่เกิน 8.46ม. (24-3/8")(ปลอก 6 มม.)

  Plank Girder 0.19x0.99xยาวไม่เกิน 8.46ม. (24-3/8")(ปลอก 6 มม.) = 14 ท่อน

  ส่งที่หน้างาน ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
 • Plank Girder 0.19x0.99x9.20ม. (24-3/8")(ปลอก 6 มม.)

  Plank Girder 0.19x0.99x9.20ม. (24-3/8")(ปลอก 6 มม.) =16 ท่อน

  ส่งที่หน้างาน ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
 • Plank Girder 0.19x0.99xยาวไม่เกิน 8.45ม.(24-3/8")(ปลอก 6 mm.)

  Plank Girder 0.19x0.99xยาวไม่เกิน 8.45ม.(24-3/8")(ปลอก 6 mm.) = 14 ท่อน

  ส่งที่หน้างาน อ.นาทม จ.นครพนม
Visitors: 235,027