รางระบายน้ำตัวยู ขอนแก่น สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

รางระบายน้ำรูปตัวยู

**ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143**

 

**ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143**

  • รางระบายน้ำ 0.30x0.30xยาว 2.00 ม.

    รางระบายน้ำ 0.30x0.30xยาว 2.00 ม. = 15 ท่อน

    ส่งที่หน้างาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Visitors: 240,025