แผ่นพื้นตัน กาฬสินธุ์ สายด่วน 094-775-5143 Line ID : @rccon

แผ่นพื้นตัน มอก.

เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย และอาคารขนาดเล็ก ใช้กับช่วงความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4.50 ม. 

Specification
 • ขนาดหนา 5 ซม.  กว้าง 35 ซม.
 • ผลิตลวด PC Wire 4 mm. จำนวน 4 - 7 เส้น
 • คำนวณความสามารถรับน้ำหนักตาม ACI.318-99 ส่วน Load factor สำหรับ DL,LL ใช้ 1.4 , 1.7 ตามลำดับ
 • ผิวท้องเรียบ ผิวบนหยาบ

การสั่งซื้อ

 • แจ้งความยาว จำนวนแผ่น จำนวนเหล็กเสริม สถานที่ส่ง 
 • หรือส่งแบบเราถอดแบบ ประเมินจำนวนแผ่น และเหล็กเสริมฟรี

    ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...
 
 
 

การใช้งาน

 • ปรับระดับหลังคานด้วยปูนทราย ให้ได้ระดับ
 • ค้ำยันแผ่นพื้นก่อนติดตั้งติดตั้งแผ่นพื้นตามแบบตรวจรอยร้าวด้วยการฉีดน้ำ (บางกรณีต้องเปลี่ยนแผ่น/บางกรณีสามารถใช้งานต่อได้ โปรดปรึกษาวิศวกร)
  • พื้นยาว 1.50 - 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 1 จุด
  • พื้นยาวมากกว่า 3.00 เมตร ติดตั้งค้ำยัน 2 จุด
 • วางตะแกรงเหล็ก RB6@0.20 เมตร หรือ WireMesh 4mm.@0.20 เมตร
 • ติดตั้งเหล็กเสริมกันร้าวพิเศษอื่นๆ ตามแบบโครงสร้างกำหนด
 • เทคอนกรีตทับหน้าหนาอย่างน้อย 5 ซม. กำลังอัด 240 ksc.(Cube) ที่ 28 วัน
 • ปลดค้ำยันออก เมื่อคอนกรีตทับหน้ามีกำลังอัดอย่างน้อย 192 ksc.(Cube)

 

       ...ฝ่ายขายและบริการ TEL. 094-775-5143...

 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(5-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านอุ่มเม่า ม.8 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.50ม.(5-4มม.) = 2,200 แผ่น


  ส่งที่หน้างาน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตัน 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 100 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นกันดินหนา 0.06x1.20x1.60 ม.

  แผ่นกันดินหนา 0.06x1.20x1.60 ม. = 200 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.90ม.(6-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.90ม.(6-4มม.) = 294 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(5-4มม.) = 228 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน เทศบาลตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 82 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.90ม.(4-4มม.)(LL200)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.90ม.(4-4มม.)(LL200) = 315 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.เวียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 3000 มม. (5-4 มม.)

  แผ่นพื้นตัน 50x350 ยาว 3000 มม. (5-4 มม.) = 84 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.45ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.45ม.(7-4มม.) = 56 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 82 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(5-4มม.) = 104 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านศรีฐาน ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.50ม.(5-4มม.) = 58 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x2.00ม.(7-4มม.) = 108 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านเก่าน้อย ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.60ม.(4-7มม.)(ตามแบบ)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x1.60ม.(4-7มม.)(ตามแบบ) = 2400 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน ก่อสร้างสะพาน บ้านสะดำศรี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(6-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 4.00ม.(6-4มม.) = 61 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน หลังการประปากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(4-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.00ม.(4-4มม.) = 74 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.45ม.(5-4มม.) = 52 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.50ม.(7-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35x3.50ม.(7-4มม.) = 117 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน บ้านปิง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.70ม.(5-4มม.)

  แผ่นพื้นตันสำเร็จรูป 0.05x0.35xยาวไม่เกิน 3.70ม.(5-4มม.) = 56 แผ่น

  ส่งที่หน้างาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
Visitors: 240,023